TARİH KATALOĞU......MİLATTAN ÖNCE

Definecilikte Mutlaka Etkili Olan, Özellikle Anadolu'da Yaşamış Uygarlıkların Tarihini Paylaşacağımız Forumdur...

Moderatörler: SeRHaT21, OzaN, MaTRaX, MustanG, SEYRANİ

Kullanıcı avatarı
AraşTIRmaCI
Mesajlar: 853
Kayıt: 26 May 2009, 22:08

TARİH KATALOĞU......MİLATTAN ÖNCE

Okunmamış mesaj gönderen AraşTIRmaCI » 04 Haz 2009, 14:37

TARIH TARIH UYGARLIK YER
MÖ 6000 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Pirinç tarımı (tayland)
MÖ 3500 YAKIN DOGU DISINDA ASYA liang-ç'eng çen de en eski Çin kenti()
MÖ 3000 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Tayland da tunç kullanılması
MÖ 2750 YAKIN DOGU DISINDA ASYA indüs vadisinde uygarlıkların gelişmesi
MÖ 1600 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Çin de ilk kent uygarlığı:Şang Tunç Çağı kültürü
MÖ 1550 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Arilerin indüs vadisi uygarlığını yıkarak Kuzey Hindistan a yerleşmeleri.
MÖ 1027 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Çin de Şang hanedanının Çou'larca devrilmesi; Hindistan'da Arilerin Ganj vadisi boyunca doğuya doğru yayılmaları.
MÖ 800 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Arilerin Hindistan'da güneye doğru yayılmaları.
MÖ 771 YAKIN DOGU DISINDA ASYA Çin de Çou feodal düzeninin çöküşü
MÖ 6500 AVRUPA Yunanistan ve Egede tarımın başlangıcı.
MÖ 5500 AVRUPA Tuna boyunca Macaristan da tarımın başlangıcı
MÖ 4500 AVRUPA Almanya ve Felemenk de tarımın başlangıcı
MÖ 5000 AVRUPA Akdeniz boyunca ve Fransa ya tarımın yayışlas
MÖ 4000 AVRUPA Çiftçilerin Britanya ya geçişi.
MÖ 3200 AVRUPA Ege de erken Kiklad uygarlığı
MÖ 3000 AVRUPA Bakır işlemeciliğinin yayılması
MÖ 2000 AVRUPA Hint-Avrupa dili konuşan halkların (ilk Yunanlılar ) Peloponnes'i istila ve iskanı; Girit'te Minos uygarlığının başlaşlangıcı.
MÖ 1600 AVRUPA Yunanistan'da Miken uygarlığının başlangıcı MÖ 1450 AVRUPA Minos Giriti'nin yıkılışı.
MÖ 1200 AVRUPA Yunanistan'da Miken uygarlığının çöküşü.
MÖ 1000 AVRUPA Etrüsklerin İtalya'ya gelişi.
MÖ 753 AVRUPA Roma'nın geleneksel kuruluş tarihi
MÖ 750 AVRUPA Yunan kent devletlerinin Akdeniz boyunca yerleşimler kurmaları
MÖ 700 AVRUPA İskitlerin Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya yayılmaları
MÖ 700 AVRUPA Orta ve Batı Avrupa'da Hllstatt kültürü; karma tarım.
MÖ 9000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Yakındoğu'da hayvan ve bitkilerin (buğday ve arpa) evcilleştirilmesi. -neolitik devrim- sürekli yerleşimin başlaması.
MÖ 8350 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Dünyanın ilk surlu kenti Eriha'nın kuruluşu (40km2)
MÖ 7000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Anadolu'da bakır cevherleriyle ilk deneyler
MÖ 6250 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Çağının en büyük kenti olan Çatalhöyük'ün (130 km2)
MÖ 5000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Mezopotamya alüvyon ovasına, sulama yapabilen öbeklerin yerleşmesi.
MÖ 5000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Mısır'da tarımsal yerleşimler
MÖ 4000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Yakındoğu'da tunç dökümünün başlangıcı; sabanın ilk kullanılışı
MÖ 3100 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Kral Menes'in Mısır'ı birleştirmesi; sülaleler döneminin başlangıcı
MÖ 3000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Sümer de billi başlı kentlerin gelişmesi
MÖ 2685 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Mısır'da -Eski Krallık -döneminin (Pramitler çağı) başlaması
MÖ 2371 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Agade kralı 1.Sargon'un dünya tarihindeki ilk imparatorluğu kuruşu.
MÖ 2000 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Hititlerin Anadolu'yu istila ederek imparatorluk kurmaları(1650)
MÖ 1800 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Şemsi Adad'ın Asur devletini kurması MÖ 1750 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Hammurabi'nin Babil imparatorluğu'nu kuruşu.
MÖ 1567 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Kamose ve 1.Ahmes'in istilacı Hiksosları kovuşu ve Mısır'da -Yeni Krallık- dönemini (i.ö.1090'a dek ) başlatışı. MÖ 1200 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışı
MÖ 1200 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Yahudilerin Mısır'dan göçerek Filistin'e yerleşmeleri
MÖ 1166 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Mısır'ın son büyük firavunu 3.Ramses'in ölümü
MÖ 1150 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Kral Davud'un Yahuda ve İsrail'i birleştirmesi
MÖ 1100 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Fenikelilerin Akdeniz bölgesine yayılmaları (İ.Ö.700'e dek )
MÖ 840 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Urartu'nun yükselişi
MÖ 814 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Kartaca'da Fenike sömürgesinin geleneksel kuruluş tarihi.
MÖ 721 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Asur'un askeri gücünün doruğu demir araçlar
MÖ 9000 ÖTEKİ BÖLGELER Avcıların Amerika'da güneye doğru ilerlemeleri MÖ 3000 ÖTEKİ BÖLGELER Tarım tekniklerinin Orta Afrika'ya yayılması
MÖ 2500 ÖTEKİ BÖLGELER Sahra bölgesinde çoraklaşmanın başlması
MÖ 2000 ÖTEKİ BÖLGELER Peru'da madenlerin ilk kez işlenmesi
MÖ 2000 ÖTEKİ BÖLGELER İndonezya'dan yola çıkanları Melnezya'ya yerleşmeye başlamaları
MÖ 1300 ÖTEKİ BÖLGELER Melanezylı yerleşimcilerin Fiji'ye vararak Batı Polinezya'ya doğru yaylmaları.
MÖ 1150 ÖTEKİ BÖLGELER Mekska'da Olmek uygarlığının başlaması
MÖ 900 ÖTEKİ BÖLGELER Kuş krallığının kuruluşu (Nübye) MÖ 6000 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Bilinen ilk çömlek ve yünlü dokumalar (çatalhöyük)
MÖ 3500 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Bretonya, İber yarımadası ve Britanya Adalarında (Stonehenge y.2000) Megalitik mezar ve çemberlerin inşası.
MÖ 3100 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Sümerlerin resim yazısını icadı
MÖ 2590 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Keops'un Gize'deki büyük pramidi yaptırması.
MÖ 2500 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Atın evcilleştirilmesi (Orta Asya)
MÖ 2000 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Denize açılan teknelerde yelken kullanılması (Ege)
MÖ 1500 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Çin'de ideografik yazı; Girit ve Yunanistan'da -Lineer B- yazısı; Anadolu'da Hitit çivi yazısı
MÖ 1450 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Brahma dininin gelişmesi; Vedaların (en eski Hint edebiyatı ) oluşturulmasına başlanması
MÖ 1370 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Akenaten'in tek tanrıcı güneş dininin Mısır'da kabul ettirmesi
MÖ 1200 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Yahıdiliğin doğuşu (Yehova'ya tapınma) MÖ 1100 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Fenikelilerin alfabetik yazıyı geliştirmeleri (bütün çağdaş Avrupa alfabelerinin temeli) MÖ 800 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Sanskritçe dinsel yapıtlardan Upanişadlar'ın yazılması
MÖ 776 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Yunanistan'da ilk Olimpiyat oyunları
MÖ 750 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ İsrail'deki ilk büyük peygamber Ams
MÖ 750 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Homeros'un İlyada'sı ve Hesiodos'un şiirlerinin kağıda geçirilmesi
MÖ 490 479 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Bilim ve felsefe Yunanlı tarihçi Herodotos (5.yüzyılda yaşamış ve geziler yapmıştır.)başlıca filozofları Sokrates,Platon ,Aristoteles,Epikuros, Zenon bu tarihin bilgeleridir.
MÖ 660 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Japonya'nın geleneksel olarak ilk imparatoru, Jimmu
MÖ 650 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çin'e demir teknolojisinin girişi
MÖ 500 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Ari halklardan Sinhallerin Seylan'a varışı
MÖ 403 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çin'de -Savaşan Krallıklar- dönemi
MÖ 322 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çandragupta'nın, Hindistan'da Magada'da Maurya İmparatorluğu'nun kuruluşu
MÖ 262 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Maurya impartoru (273-236) Aşoka'nın Buduzm'i kabulü
MÖ 221 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çin hanedanının Şi Huag-ti'nin Çin birleştirmesi (207'ye dek)
MÖ 202 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Han hanedanının Çin'i yeniden bireştirmesi; Başkent Çang-an
MÖ 185 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Baktriya kralları Demetrius ve Menander'in Kuzeybatı Hindistan'ı fethi.
MÖ 650 AVRUPA Korint ve öteki Yunan kentlerinde -Tiran-ların yükselişi
MÖ 510 AVRUPA Roma Cumhuriyeti'nin kuruluşu
MÖ (Tüm Paylaşımlarımızı Forumda Yapalım) AVRUPA Kleistenes'in Atina'da demokrasiyi kurması
MÖ 490 AVRUPA Maraton Savaşı: Atina'ya Pers saldırısının yenilgisi
MÖ 480 AVRUPA Salamis ve Plataiai (479) Savaşları: Perslerin Yunanistan'ı istila girişiminin yenigiye uğraması
MÖ 478 AVRUPA Daha sonra Atina İmparatorluğu'na dönüştürülecek olan Delos Birliği'nin kuruluşu
MÖ 450 AVRUPA Orta ve Batı Avrupa'da La Tene kültürünün belirlemesi
MÖ 431 AVRUPA Isparta ile Atina arasında Peloponnes Savaşı
MÖ 356 AVRUPA 2. Filip'in Makedonya kralı oluşu
MÖ 338 AVRUPA Makedonya'nın Haironeia Savaşı'yla Yunanistan'ın denetimini ele geçirmesi
MÖ 290 AVRUPA Roma'nın Orta İtalya'nın fethini tamamlaması
MÖ 241 AVRUPA Roma'nın Birinci Kartaca Savaşı'yla (264-241) Sicilya'ya egemenliği
MÖ 218 AVRUPA İkinci Kartaca Savaşı (218-201): Hannibal'in italya'yı istilası
MÖ 206 AVRUPA Roma'nın İspanya'ya egemen oluşu
MÖ 168 AVRUPA Roma'nın Makedonya'yı yenmesi ve parçalaması
MÖ 146 AVRUPA Roma'nın Korint'i yağması; Yunanistan'ın Roma tahakkümüne girmesi
MÖ 663 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Asur'un Mısır'ı fethi; demir işlemeciliğinin Mısır'a götürülmesi
MÖ 612 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Ninova'nın Babilliler, Medler ve İskitler tarafından yağmlanması; Asur egemeliğinin yıkılışı
MÖ 586 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Yahudilerin Babil'deki esareti
MÖ 550 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Pers kralı 2. Kurus'un (Büyük)Medleri yenerek Pers imparatorluğu'nu kuruşu
MÖ 521 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Perslerin 1. Dara (Büyük ) yönetiminde Nil'den İndüs'e dek egemenlik kurmalar
MÖ 520 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA 1.Dara'nın Nil ile Kızıl Deniz'i birleştiren kanalı tamamlatması
MÖ 494 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Perslerin İyon ayklanmasını bastırmaları
MÖ 334 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Büyük İskender'in (Makedonyalı) Küçük Asya'yı istilası; Mısır (332) ve İran'ı (330) fethi ve hindistan'a varışı (329)
MÖ 323 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA İskender'in ölümü: imparatorluğun Mısır, Makedonya, Suriye ve Bergama arasnda bölünmesi.
MÖ 304 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Mısır'ın Makedonyalı valisi1.Ptoleme'nin bağımsız bir haedan kuruşu (İ.Ö. 30'a dek)
MÖ 247 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA 1. Arsakes'in (Erşek) Part krallığını kuruşu
MÖ 149 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Üçüncü Kartaca Savaşı (149-146) Roma'nın Kartca'yı yıkıp Afrika eyaletini kuruşu.
MÖ 500 ÖTEKİ BÖLGELER Demir işleme tekniklerinin Saha-altı Afrika'ya yayılması
MÖ 500 ÖTEKİ BÖLGELER Kuzey Nijerya'da Nok kültürü dönemi
MÖ 650 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Lidya (Küçük Asya) ve Yunanistan'da ilk madeni paralar
MÖ 650 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Lirik Yunan Şiirinin yükselişi (Sapfo, doğumu y.612)
MÖ 585 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Miletoslu Tales'in bir tutulmayı önceden haber vermesi: Usçu Yunan felsefesinin başlangıcı.
MÖ 558 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Zerdüşt'ün peygamberliğe başlaması.
MÖ 550 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Zerdüştçülüğün İran'ın resmi dini oluşu.
MÖ 540 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ İbrani peygamber İşaya'nın Babil'de sürgündeyken sürdürdüğü çalışmalar.
MÖ (Tüm Paylaşımlarımızı Forumda Yapalım) KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Matematikçi ve mistik Pitağoras'ın etkinliği.
MÖ 528 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Caynacılığın kurucusu Mahavira'nın geleneksl ölüm tarihi.
MÖ 520 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Taoculuğun kurucusu lao-tzu'nun (doğumu 605) ölümü.
MÖ 500 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ İranlı Akamanışların yenebilir bitkileri (pirinç, şeftali kayısı v.b.) Batı Asya'ya aktarmaları.
MÖ 500 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Hindistan'da kast sisteminin kuruluşu
MÖ 500 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Meksika'da (Monte Alban)ilk hiyroglif yazı
MÖ 486 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Budizmin kurucusu Sidharta Gautama'nın ölümü.
MÖ 479 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Klasik Yunan kültürü dönemi. Şiir: Pindaros (518-438); Tiyatro: Aishilos ((525-456), Sofokles (496-406), Evripides (486-406), Aristofanes (y. 440-385); Tarih:Herodotos (y.486-429), Tukidides (y. 460-400); Tıp: Hippokrates (y.460-400); Felsefe; Sokrates (469-339), Eflatun (Platon) (y.427-347), Aristoteles (384-322); Heykel: Fidias (y.490-417), Praksiteleş (y,364); Mimari: Partenon (446-431)
MÖ 479 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Konfiçyüs'ün ölümü.
MÖ 350 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Çin düşüncesinin büyük dönemi: Taocu, Yasacı ve Konfiçyüsçü okullarn oluşması; ilk bilimsel buluşlar.
MÖ 312 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Selefkiler döneminin başlaması; ilk sürekli tarihleme sistemi.
MÖ 290 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ İskenderiye kitaplığının kurulması
MÖ 277 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ İlk büyük Çin ozanlarından Ç'ü Yüan'ın ölümü (doğumu 343)
MÖ 141 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çin imparatoru Wu-ti'nin Han egemenliğini Doğu Asya'ya yayması.
MÖ 138 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çang Çien'in Orta Asya'yı açınsaması
MÖ 112 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Orta Asya'yı aşarak Çin'i Batı'ya bağlayan "İpek Yolu"nun açılışı.
MÖ 9 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Wang Mang'ın Çin'de Han hanedanını devirmesi.
MÖ 25 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Han hanedanının yeniden iş başına gelmesi; Başkent Lo-yang.
MÖ 60 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Kuşan İmaratorluğu'nun yükselişi.
MÖ 78 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Kuşan İmparatoru Kanişka'nın Kuzey Hindistan'da egemenlik kuruşu.
MÖ 91 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çinlilerin Moğolistan'da Hsiung-nu'ları yenişi.
MÖ 184 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Sarı Sarklılar ayaklanmalarının Çin'i karıştırması.
MÖ 220 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Han hanedanının sonu: Çin'in üç devlete bölünmesi.
MÖ 245 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çin elçilerinin ilk önemli Güneydoğu Asya devleti olan Funan'ı (bugünkü Kamboçya) ziyareti.
MÖ 304 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Hsiung-nu'ların (Hunlar) Çin'i istilası.
MÖ 320 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA Çandragupta'nın Kuzey Hindistan'da Gupta İmparatorluğu'nu kurması.
MÖ 350 YAKINDOĞU DIŞINDA ASYA İran ve Hindistan'da Hun istilaları.
MÖ 133 AVRUPA Roma'da Tiberius ve Gaius Gracchuş önderliğindeki reform hareketinin başarısızlıkla sonuçlanması.
MÖ 89 AVRUPA Bütün İtalya'ya Roma yurttaşlığı hakkının tanınması
MÖ 49 AVRUPA Julius Sezar'ın (Caesar) Galya'yı fethi.
MÖ 47 AVRUPA Romada iç savaş: julius Sezar'ın tek yönetici oluşu (45,9
MÖ 31 AVRUPA Actium Savaşı: Octavianusun (daha sonra imparator Augustus) Roma üzerinde egemenliğini kurması.
MÖ 27 AVRUPA Roma Cumhuriyeti'nin çöküşü ve imparatorluğun başlangıcı
MÖ 43 AVRUPA Roma'nın Britanya'yı istilası.
MÖ 117 AVRUPA Roma İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına kavuşması.
MÖ 167 AVRUPA Roma İmparatorluğu'nda çiçek salgını
MÖ 212 AVRUPA İmparatorluğun bütün özgür sakinlerine Roma yurttalığı hakkının tanınması.
MÖ 238 AVRUPA Roma İmparatorluğu'na Got saldırılarının başlaması.
MÖ 293 AVRUPA İmparator Diocletianus'un Roma İmparatorluğunu yeniden düzenlemesi
MÖ 330 AVRUPA Roma imparatorluğu'nun başkentinin İstanbul'a taşınması
MÖ 370 AVRUPA Hunların Avrupa'da ilk görünüşleri
MÖ 378 AVRUPA Vizigotların Edirne'de Roma imparatorunu yenerek öldürmeleri
MÖ 406 AVRUPA Vandalların Galya ve İspanya'yı (409) istila ve harap edişi.
MÖ 410 AVRUPA Vizigotların İtalya'yı işgal, Roma'yı yağma ve İspanya'yı istila edişleri.
MÖ 64 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Büyük Pompeius'u Suriye'yi fethi; Selefki İmparatorluğu,nun sonu.
MÖ 53 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Carrhae Savaşı: Partların Romalıları yenilgiye uğratması.
MÖ 30 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Antonius ve Kleopatra'nın ölümü: Mısır'ın bir Roma eyleti oluşu.
MÖ 44 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Moritanya'nın (Fas) Roma tarafından ilhakı
MÖ 70 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Kudüs'teki Yahudi tapınağının Romalılarca yakılması.
MÖ 116 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Roma İmparatoru Traianus'un MEZOPOTAMYA'NIN FETHİNİ TAMAMLAMSI.
MÖ 132 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Yahudilerin Roma'ya karşı ayaklanmalar sonucu diaspora'nın (dağılmaın )başlaması
MÖ 224 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA İran'da Sasani hanedanının kuruluşu
MÖ 429 YAKINDOĞU VE KUZEY AFRİKA Kuzey Afrika'da Vandal krallığı
MÖ 100 ÖTEKİ BÖLGELER Sahra Afriksı'na devenin getirilişi
MÖ 50 ÖTEKİ BÖLGELER Aksum (Etiyopya) krallığının genişlemeye başlaması.
MÖ 150 ÖTEKİ BÖLGELER Berberi ve Mandingo aşiretlerinin Nijer havzasına egemen olmaya başlamaları
MÖ 250 ÖTEKİ BÖLGELER Aksum krallığının (Etiyopya) Kızıl Deniz ticaretini denetim altına alması.
MÖ 300 ÖTEKİ BÖLGELER Kuzey Amerika'da Hopewell Kızılderili şefliklerinin, Orta Amerika'da da Maya uyfgarlığının yükselişi; Meksika'da büyük, uygarlaşmış kentler (Teotihuakan, Monte Alban, El Tajin)
MÖ 300 ÖTEKİ BÖLGELER Doğu Polinezya'ya yerleşilmesi
MÖ 142 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Tiber ırmağı üzerinde ilk taş köprünün tamamlanması TİMES DÜNYA TARİHİ ATLASI
MÖ 79 KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ Çinli tarihçi Sau-me Ç'ien'in ölümü. TİMES DÜNYA TARİHİ ATLASI
..........THE LAST EXPLORERS............


http://www.definem.org Ana Sayfamızdaki Define İşaretlerimize Yorumlarınızı Bekliyoruz.

Lütfen Facebook Sayfamıza Katılarak ve Arkadaşlarınıza Önererek Destek Veriniz...

http://www.facebook.com/Definem.org

Kullanıcı avatarı
AraşTIRmaCI
Mesajlar: 853
Kayıt: 26 May 2009, 22:08

Re: TARİH KATALOĞU......MİLATTAN ÖNCE....MİLLİYET YAYINLARI

Okunmamış mesaj gönderen AraşTIRmaCI » 04 Haz 2009, 15:03

MÖ 100000 AVRUPA Yongalardan yapılan aletlerin bollaşması ve zaman zaman taş baltlarıyla birlikte bulnuşuyla belirgin musteriyen dönemin başlangıcı; ilk mezarlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 35000 AVRUPA Chatelperron kültürü;kemik aletlerin gelişmesi, sistrelerin ve tığ kalemlerin çoğalması. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 33000 AVRUPA Aurignac kültürü; sivri sistrelerin ve eğri sırtlı tığ kalemlerin ortaya çıkışı; kemikten mızrak uçları; Aurignac sanayii, Yakın Doğu'dan İber yarımadasına kadar bütün Avrupa'ya yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 27000 AVRUPA Gravette sanayiinin özelleği la gravette ucu denilen düz sırtlı, sivri uçlu taş bıçaklardır (yayılma alanı Batı ve Orta Avrupa, Don kıyısına kadar Rusya'dır); figüratif süslemeleri olan ilk kemik eşya, birçok Venüs (Brassempouy, Lespugue, Willendorf, vb.) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 24000 AVRUPA Solutre dönemi taş sanayinin özelliği, "defne yaprağı" ve "sögüt yaprağı" denilen iyice yassılaştırılmış sivri taşlardır. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 16000 AVRUPA Madeleine dönemi, kemik aletlerin gelişme dönemidir (mızraklar, önce bir, sonra iki sıra dikenli zıpkınlar; birçok yerleşme biçimi varlığını sürdürmektedir: hayvan postundan yapılmış avcı barınakları (Pincevent), mağaralar (mağara resimlerinin gelişmesi; Lascau×, Altamira, la Mouthe), iskeleti mamut dişinden yarı gömük kulübeler; Madeleine kültürü tüm Avrupa'ya, Sibirya'ya ve Ortadoğu'ya yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 7000 AVRUPA Souveterre kültürleri; baklagil toplamacılığı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 7000 AVRUPA Ön Cilalıtaş Devri ve çanak şeklinde, taraksı çizgilerle süslenmiş çömlekler (Batı Avrupa); hayvancılık, tarım. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 6000 AVRUPA Tahıl tarımı, keçi, domuz ve sığır yetiştiriciliği (Tesalya, Girit, Peloponnesos.) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 5000 AVRUPA Orta Avrupa'dan Paris havzasına kadar olan bölgede Tuna Cilalıtaş kültürünün gelimesi; önce "şeritli" sonra "delikli" seramikler; iskeleti ahşaptan, büyük dikdörtgen evler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 100000 ORTA VE YAKIN DOĞU Moustier'dekine benzer Yabrud tipi sanayi (Suriye) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 17000 ORTA VE YAKIN DOĞU Yukarı Mısır'da buğday ve arpa toplayıcılığı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 9000 ORTA VE YAKIN DOĞU Nattuf kültürü (Filistin); tarımın ve hayvanları evcilleştirme gayretlerinin başlangıcı; mikrolitik aletler (sistreler, tığ kalemleri, saplı oklar, vb.); kazılan çukurlara inşa edilme değirmi kulübeler, Eriha'da ilk yerleşme (Ürdün), tapınma belirtleri (kafatası yınığı). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 8000 ORTA VE YAKIN DOĞU Anadolu'da tarımın başlangıcı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 7500 ORTA VE YAKIN DOĞU Buğday, arpa ve mercimek tarım (Mureybat); Çatalhöyük'te ilk yrleşme (Çumra, Konya); kerpiçten barınaklar, duvar resimleri, ham bakır. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 7000 ORTA VE YAKIN DOĞU Çayönü'nde koyun ve keçilerin evcilleştirilmesi (Diyarbakır). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 6000 ORTA VE YAKIN DOĞU Uruk'ta ilk yerleşme (Irak) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 4500 ORTA VE YAKIN DOĞU El Ubeyd kültürü (Kuzey Mzpotamya); tarım (sulama kanalları), koyun ve sığır yetiştiriciliği, balıkçılık, geometrik biçimlerle süslenmiş seramikler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3500 ORTA VE YAKIN DOĞU Çivi yazısının atası olarak kabul edilen ilk yazı sisteminin Uruk'ta ortaya çıkışı; ilk silindir mühürlerin görülmesi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3200 ORTA VE YAKIN DOĞU Narmer, Yukarı ve Aşağı Mısır krallıklarını birleştiriyor; Thinis döneminin başlangıcı. Deltanın ucunda Menfis kuruluyor; kraliyet idaresi gelişirken, il vadisinde tarım da giderek yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 8000 ASYA Kuzey Asya'dan geldikleri sanılan insanlar Japonya'ya yerlşiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 7000 ASYA Mehrgarh'da (Belucistan) erken İndus medeniyetinin ilk izleri (köyler, sığır ve davar yetiştiriciliği tahıl tarımı). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 6000 ASYA İndus vadisinde ilk seramikler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 5000 ASYA Erken İndus medeniyeti dönemi, başlıca özellikleri şehirlşmnin başlaması, bakırın işlenmesi ve çok renkli çömlekler olan Kalkolitik Devir (ehrgarh, Amri, Mundigak). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 4500 ASYA Japonya'da Comon kültürünün doğuşu; başlıca özelliği ip görünüşünde süslerle (Honda adası) veya deniz kabuğu izleriyle (Kyuşu adası) benzenmiş çömleklerdir; avcı-toplayıcı ve balıkçı toplulklar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 4000 ASYA İç içe daireler halinde sarmal geometrik motiflerle süslü kırmızı çömlekleriyle tanınan Yangshao (Çin) kültürü; münavebeli tarım (idari ekimi); kenevir ve ipekböceği biliniyor; hayvan yetiştiriciliği (domuz ve köpek); avcılık, balıkçılık. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 40000 AFRİKA Ater (kuzey Afrika )ve Moustier tipinde taş sanayi (kazağı sistre Levalois taş yongaları ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 18000 AFRİKA Iber- Mağrıp kültürü (Kuzey Afrika ); ince taş levhalardan yapılmış aletler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 5000 AFRİKA Sahra'da sığırın evcilleştirilmesi koyun ve geçi yetiştiriliciliği;hayvancılığa dayanan bu yeni yaşam biçiminin doruk noktasına vardığı mağara resimlerinde sığır sürülerin tasvirlerine sık sık rastlanmasından bellidir MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 4000 AFRİKA Koca darı (sorghum )tarımı (Sudan ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 40000 AMERİKA VE OKYANUSYA Bering boğazından geçerek Asya'dan gelen küçük avcı gruplarının Amerika'da yerleşmeğe başlaması. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 37000 AMERİKA VE OKYANUSYA Lewisville'de bir ocağın kalıntıları (Texas. ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 35000 AMERİKA VE OKYANUSYA Avrupa^'daki Würm buzul dönemine tekabül eden Wisconsin buzul dönemi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 30000 AMERİKA VE OKYANUSYA Mungo gölü çevresinde yerleşmeler (Viktoria eyeleti, Avustralya ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 28000 AMERİKA VE OKYANUSYA Tule Springs'de kömürleşmiş mamut kemikleri (Nevada). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 26000 AMERİKA VE OKYANUSYA Piğme'ler ve Papu'lar Yeni Gine ve Yeni Heprides adalarına yermeğe başlıyor ; yarı işlenmiş yonğalar kullanan taş sanayi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 15000 AMERİKA VE OKYANUSYA Belirğin özelliği oluksuz Sandia sivri taşı olan sandia kültürü ( New Mexico ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 15000 AMERİKA VE OKYANUSYA Clovis kültürü ( New Mexico ).;sistre ve bıçaklarla birlikte kullanılan oluklu sivri taşlar; cilalanmış kemiklerin kullanılması. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 11000 AMERİKA VE OKYANUSYA Folsom kültürü ( New, Mexico 'nun kuzeydoğusu ),bu dönemin özelliği uzun ve geniş oluklu sivri taşlardır . Bu bölgede ,ılık Kızılderililere ait bilinen en eski yerleşme biçimi olan tabanı çanak şeklinde, 800'e yakın kulubeni n izi bulunmuştur. Folson'un iri av hayvanlarının uçurumdan atılarak öldürüldüğü bir kıyım yeri olduğu da anlaşılmaktadır. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 10000 AMERİKA VE OKYANUSYA Mexico vadisinde Texpan'da avcı toplayıcı Topluluklar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 9000 AMERİKA VE OKYANUSYA Patagonya'daFell mağarasında insan yaşadığını gösteren izler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 9000 AMERİKA VE OKYANUSYA Cilali keser ve baltaların ortaya çıkışı (Melanezya ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 8000 AMERİKA VE OKYANUSYA Englefield'de içinde pek çok aletin bulunduğu deniz kabuğu yığını ( Güney Şili.) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 8000 AMERİKA VE OKYANUSYA Cochise kültürü ve Çöl kültürü ; bu kültürel dönem mamut at ve bizonların da yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatı bölgesinde gelişmiştir MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 6000 AMERİKA VE OKYANUSYA Melanezya'da ilk tarım ve hayvancılık izleri MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 5200 AMERİKA VE OKYANUSYA İnsanlık ilk defa mısır ekiyor (tehuaccan, Meksika) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 4000 AMERİKA VE OKYANUSYA Melanezyalıların Güneydoğu Asya'dan gelen ataları , Yeni Gine'ya yerleşmeğe başlıyorlar ; tarım yapan bu insanlar, cilalı taştan yapılmış keserler kullanıllardı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 AVRUPA Tripolje kültürü( Kiev civarı )aşap iskeleti ve kerpiç duvarlı yapılar; buğday, arpa ,ve darı tarımı; sığır, keçi koyun ,ve at yetiştiriciliği. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2640 AVRUPA İskandinavya'da bilinen ilk tarım topluluğu (Muldbjierg , Danimarka ); toplu mezarlar medeniyeti ; avcılık ve balıkçılık tekniklerinde gelişme. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2600 AVRUPA İlk helladikos ; Yunanistan'da yaşayanlar çoğalıyor, Ege adalarıyla ilişkiler gelişiyor ; Girit'te erken minos sanatı ,seramik, çok sayıda taştan kap kacak , bakır hançerler, altın takılar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2400 AVRUPA Stonehenge megalitinin ilk yapım aşaması ( İngiltere ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 AVRUPA III. Çan biçimi seramikler ( Batı Avrupa ,Orta Avrupa ) altın ve bakırdan ilk eşya; şeritli seramikler ( Orta Avrupa Kuzey Avrupa ); tarım ve hayvancılığa dayanan topluluklar, yuvarlak tümülüsler içinde bireysel mezarlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 ORTA VE YAKIN DOĞU Mezopotamya'nın şeyir devletleri ( kiş, Lagaş ,Ur, Uruk, Mari) bölgeye hakim olma arayışındadır MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 ORTA VE YAKIN DOĞU Kenanlılar ,Suriye ,ve Filistin'e yerleşiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2778 ORTA VE YAKIN DOĞU Mısır'da III. Sülalesinin ilk kralı Coser ( Zoser ) eski İmparatorluğu kuruyor. Veziri İmhotep. Sakkara'da kademeli piramidi yaptırıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2723 ORTA VE YAKIN DOĞU VI: Mısır sülalesi ; Keops, Kefren, Mikerinos, Gize'de büyük piramitleri ve Sfenks'i inşa ettiriyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2700 ORTA VE YAKIN DOĞU Kiş kralları bütün Aşağı Mezopotamya'ya hakim oluyor. Efsanevi kral Gılgamış'ın eseri olduğu iddia edilen Uruk surları yapılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2600 ORTA VE YAKIN DOĞU Asur şehrinin kuruluşu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2500 ORTA VE YAKIN DOĞU I. Ur sülalesi Sümer ülkesinin bir kısmını ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2450 ORTA VE YAKIN DOĞU Mari güçlü bir devletin başkenti oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2350 ORTA VE YAKIN DOĞU Ebla krallığı; Suriye ve Orta Fırat bölgesine hakim oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2300 ORTA VE YAKIN DOĞU I. Sargon Akkat şehir devletini kuruyor, Mezopotamya'nın bu ilk gerçek imparatorluğu, Suriye'ye ve Anadolu'ya kadar uzanmaktadır. Asur Mari hakimiyetinden kurtuluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2260 ORTA VE YAKIN DOĞU Mısır'da birinci ara dönemli Pepi'nin ölümünden sonra kargaşa höküm sürüyor, yabancı kavimlerden sızmalar oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2200 ORTA VE YAKIN DOĞU Akkat hükümdarı Naram Sim ,Ebla imparatorluğunu yıkıyor ( Suriye ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2160 ORTA VE YAKIN DOĞU Gudea yönetimindeki Lagaş eski gücüne kavuşuyor. Zagros'tan gelen barbar Guti'ler Akkat krallığını yıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2160 ORTA VE YAKIN DOĞU Teb prensleri XI. Sülaleyi kurarak, Orta İmparatorluk dönemini başlatıyor. ( Mısır ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2111 ORTA VE YAKIN DOĞU Ur Nammu, III. Ur sülalesini kuruyor; Sümerce tekrar resmi dil oluyor , Ur zigguratının yapımı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2003 ORTA VE YAKIN DOĞU UR şehri Elamlılar tarafından yağma ediliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2500 ASYA Atın ehlileştirilmesi ( Orta Asya ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2400 ASYA Longshan kültürü ( Çin ); merkezdeki bir binanın etrafında kurulmuş, toprak istihkamlarla çevrili yerleşmeler ; tarım yöntemlerinin izleri ; gri ve siyah seramikler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2400 ASYA İndus medeniyetin. ( Hindistan, Pakistan ); Harappa, Mohenco -Daro, Mehrgarh gibi büyük şehirlerin kalıntıları; boyalı çömlekler , bakır ve tunç işlemeciliği MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 ASYA III. Ve XVIII: yy. Çin'in ilk sülalesi olan , yarı efsanevi Xia hanedanı MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2500 AFRİKA Sahra'da çölleşmenin başlangıcı; tarım ve hayvancılıkla yaşayan topluluklar güneye ekvator ormanlarına doğru göçüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 AMERİKA VE OKYANUSYA Puerto Hormiga'da ( Kolombiya )ilk seramik çömlekler MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 AMERİKA VE OKYANUSYA Ormanlık topraklarda yaşama geleneği ( Kuzey Amerika ) Seramik sanatının gelişmesi, tarımın başlaması MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 3000 AMERİKA VE OKYANUSYA Lamanın ehlileştirilmesi ( And Dağları) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2500 AMERİKA VE OKYANUSYA Tarımla geçinen ilk yerleşik köyler ( Maya bölgesi dışında Meksika) . Canapote ( Kolombiya ) ve Valdivia'da (Ekvator; seramikçilik gelişir; Valdivia'da yaşayan ve tarım yapan İnsanlar ,yalnız mısın değil , pamuğu da biliyor ; tanrılara sunulmuş pişmiş topraktan küçük eşya ( Kotosh, Peru ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AMERİKA VE OKYANUSYA Başlangıçta yalnız Yucatan yarımadasındasının güneyinde gelişen erken Klasıkıöncesi Maya medeniyeti ; Cuello köyünde ilk yerleşme ( Belize) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AMERİKA VE OKYANUSYA Mısır taarımı (çöl kültürü, ABD'nin güneybatısı); değitmen taşları ( Metate), el değirmeni ( mano ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AMERİKA VE OKYANUSYA Meksika körfezi sahillerinde Olmek kültürünün doğuşu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AMERİKA VE OKYANUSYA Plinezya kültürü Melanezya ve Mikronezya'da yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AMERİKA VE OKYANUSYA Güney Amerika'da ilk altın eşya; Andahuaylas yöresi ( Ayacucho eyeleti, Peru) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AVRUPA İskandinavya'da tarımın domuz ,koyun ve sığır yetiştiriciliğinin başlaması MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AVRUPA Girit'te Orta Minos veya Birinci Saraylar Devri; Mallia, Knossos ve Phaistos saraylarınnın yapımmı; bir deprem Sırasındaa bu sarayların yıkılması. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2600 AVRUPA Kuzeyden gelen Akalar Yunanistan'a yerleşiyor. ( Mykenai, Triyns); Mykenai, medeniyetinin gelişmesi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1600 AVRUPA Yeni Minos veya İkinci Saraylar Devri. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1500 AVRUPA Akalar, Girit'in bir kısmına hakim oluyor. Beraberlerinde atı ve savaş arabasını'da getiriyorlar; Mykenai medeniyeti doruk noktasına ulaşıyor. ( mezarlarda bulunan çok çeşitli eşya ; fildiş , altın maskeler) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1375 AVRUPA Knossos sarayının yıkılışı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1200 AVRUPA Girit'in dini inançlarının yanı sıra üzüm ve zeytin yetiştiriciliği Peloponnessos'a yayılıyor ( Argolis ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AVRUPA XIII. Dor istilaları Mykenai medeniyetinin sonu oluyor; Yunan Orta Çağı'nın" başlanğıcı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1000 AVRUPA Yulaf ve çavdar tarımı başlıyor; at ehlileştiriliyor; tunç işlemeciliği gelişiyor ( İskandinavya ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 YAKIN VE ORTA DOĞU Ebla ( Suriye )bir Amurru krallığının başkendi oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 YAKIN VE ORTA DOĞU İbraniler Kenan ülkesine geliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1850 YAKIN VE ORTA DOĞU Firavun III. Sesostris, Nil'in 3. Şelalesine kadar Nübye'yi ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ YAKIN VE ORTA DOĞU XIX .- XVIII. Yüzyıllar; Hititlerin Tatti ülkesine yerleşmesi ( Kızılırmak havzası, Anadolu). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1785 YAKIN VE ORTA DOĞU Babil kralı Hammurabi, diğer Mezopotamya devletlerini yıkarak bir imparatorluk kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1785 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır'da ikinci ara dönem ; Mısır'a hükmeden Hysoslar sonunda Teb'li prenslere yenilince ülkede birlik yeniden kuruluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1640 YAKIN VE ORTA DOĞU Hitit kralı I. Hattuşil, hatti ülkesinde birliği tamamlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1600 YAKIN VE ORTA DOĞU Asya ve Avrupa'dan gelen at Mısır'da. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1595 YAKIN VE ORTA DOĞU Hititler Babil'i yıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1580 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır'da Yeni İmparatorluk; Tep şehri başkent. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1500 YAKIN VE ORTA DOĞU Firavun III. Tutmosis Fenike, Filistin ve Suriye'yi fethediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1372 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır'da tek tanrı ilan ettiği. Atom (güneş kursu )kültürünü başlatan IV. Amenofis'in ( Akhenaton )saltanatı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1360 YAKIN VE ORTA DOĞU Hitit baskını Karşısında Mitanni Krallığı yıkılıyor; 1. Asur Ubalit ilk Asur İmparatorluğunu kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ YAKIN VE ORTA DOĞU XIII: XIII. Yüzyıllar İbraniler ile Aramilerin baskını yüzünden Yunanlıların Finike Addettikleri Kenan ülkesi, Sur, Biblos ve Sidon şehir devletlerinin geliştiği dar bir kıyı şeridine dönüşüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1283 YAKIN VE ORTA DOĞU II: Ramses ve Hitit kralı III. Hattuşil, Asurlulara karşı anlaşıyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1250 YAKIN VE ORTA DOĞU Mezopotamya'da Arami istilasılarının başlanğıcı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1250 YAKIN VE ORTA DOĞU İbraniler , Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1198 YAKIN VE ORTA DOĞU III. Ramses, Hitit krallığını yıkan Deniz Kavimleriyle mücadele ediyor ve kazanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1127 YAKIN VE ORTA DOĞU Nabukodonosor döneminde Babil yeniden önem kazanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1100 YAKIN VE ORTA DOĞU Finike Alfabesinin doğuşu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1085 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır'da Gerileme Devri'nin başlanğıcı. Bir çok yabancı sülale iktidarı paylaşıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1010 YAKIN VE ORTA DOĞU Davut İsrail krallığında birliği sağlıyor , Kudus'ü başkent yapıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 ASYA Hind Avrupa kavimleri (Ariler ) Orta Asya'dan gelerek Hindistan'ın kuzeyini işgal ediyor ; belirgin kültürel özellikleri ve dili ( Sanskritçe ) olan bir toplum yaratıyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ ASYA XVIII. Yüzyıl ile ( 1025 ) doğru Shang hanedanı ( Yin'de denir )Huang- He ovasında hüküm sürüyor; tunç işçiliği doruk noktasında; yazının doğuşu; kehanet geleceği ( hayvan kemikleri ) ve atalara tapınma yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1025 ASYA Çinli Zhou hanedanı M:Ö VIII. Yüzyıla kadar , kraliyet otoritesi bütün vasallar tarafından kabul edilecektir. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 2000 AFRİKA Sığır, koyun ve keçinin evcilleştirilmesi; tarım ve hayvancılığa dayalı yaşam ( Mali, Moritanya, Çat , gölü kıyıları Kenya); hayvancılıkla birlikte avcılık ve balıkcılık ; mikrolitler, cilali baltalar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1500 AFRİKA Mağara resimleri ( Namibya ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1500 AMERİKA VE OKYANUSYA Kuyu mezarlar ve seramik sungular ( Michoacan, Meksika ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1500 AMERİKA VE OKYANUSYA Pilipinlerden gelen insan toplukları Mariaana adalarına ( Mikronezya) yerleşir; Fizi adalarında ( Melanezya) ilk yerleşmeler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1500 AMERİKA VE OKYANUSYA Batı Polinezya'da Lapita kültürü; tarakla süslenmiş seramikler , taş sanayii( Keserler, balık iğneleri, mercan eğerler ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1300 AMERİKA VE OKYANUSYA Peru'da Chavin medeniyetinin gelişmesi; kesme ve oyma teknikleriyle süslenmiş gri ve siyah seramikler; altın ve böcek kabuğundan eşya, anıtsal heykeller ( Lanzon putu). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1200 AMERİKA VE OKYANUSYA Olmek medeniyetinin gelişmesi, büyük boyda başlar, belli başlı tören yerleri; Tres Zapotes, San Lorenzo, La Venta ( Meksika). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1200 AMERİKA VE OKYANUSYA Paracas kültürünün, Peru'nun güney sahillerinde doğuşu; mumyaların saklandığı, iyice derin kazılmış mezarlarda (Cavernas), bulunan renkli seramiklerle tanınan Paracas Cavernas Dönemi başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AVRUPA İtalya'da Villanova'lılar medeniyetinin doğuşu; demirin kullannılması ; ölülerin yakılması. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AVRUPA Batı Avrupa'da demir işlemciliği. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1000 AVRUPA Demirden ve tunçtan yapılmış büyük kılıçlarla belirğin birinci Demir Çağı ( Hallistatt, Avusturya ),M:Ö 600'e doğru kısa hançerler yapılmağa başlıyor; Akdeniz ülkeleriyle hareketli ticari ilişkiler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 800 AVRUPA Etrüskler, Toscana'ya yerleşiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 776 AVRUPA Zeus'un onuruna kutlana ilk olimpiyat oyunları. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 753 AVRUPA Rivayete göre Roma'nın kuruluş tarihi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 750 AVRUPA Yunanlılar batıda koloniler kuruyor ( Cumae, Naksos, Siracusa'nın kuruluşu); seramikte geometrik sanatının gelişmesi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 657 AVRUPA Kypselos'un Korinthos tiranı oluşu Yunanistan'da ekonomik hayatın merkezi haline gelecek olan Korinthos gelişmeğe başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 600 AVRUPA Olimpia'da Hera tapınağının yapılaşı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AVRUPA Foça İonialıları Massalia'yı (Marsilya) kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 594 AVRUPA Solon Atina'da arkhon. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 585 AVRUPA Miltos'lu Thales'in olacağını tahmin ettiği güneş tutulması gerçekleşiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 575 AVRUPA Roma etrüsk hakimiyeti altına giriyor; (Targuinius sülalesi iktidarı) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 561 AVRUPA Son Lydia kralı Kroisos'un saltanatı MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ (Tüm Paylaşımlarımızı Forumda Yapalım) AVRUPA Kartacalıların müttefiki Etrüskler Yununlıları Alalia açıklarında ( Korsika ) yeniyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ (Tüm Paylaşımlarımızı Forumda Yapalım) AVRUPA Yunanlı metematikçi ve filozof Pythagoros, Crotone'ye göç ediyor;, birçok öğrenci'de onu izleyecektir. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 509 AVRUPA Romalılar son etrüsk kralını kovuyor; Roma Cumhuriyetinin kuruluşu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 507 AVRUPA Isparta'nın karşı koymasına rağmen Kleisthenes Atina'da demokratik bir anayasa ilan ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 969 YAKIN VE ORTA DOĞU Süleyman, Kudüs'te ilk Yehova tapınağını inşa ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 883 YAKIN VE ORTA DOĞU İkinci Asur imparatorluğu; II. Asurnasirpal hakimiyeti alanını Akdeniz'e kadar genişletiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 750 YAKIN VE ORTA DOĞU Napata ( Sudan ) Kralı Piankhi, Mısır'ı fethediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 700 YAKIN VE ORTA DOĞU Pers istilasından sonra Mısır'a devenin gelişi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 671 YAKIN VE ORTA DOĞU Asur kralı Asarhaddon Nil deltasını ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 669 YAKIN VE ORTA DOĞU Asyurbanipal, kendisinden önceki Asur krallarının eserini tamamlıyor. Asur kralığı, Nil nehrinden İran körfezine kadar tüm Orta Doğu'ya hakim oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 663 YAKIN VE ORTA DOĞU Psamtik, Asurluları ve Sudanlıları Mısır'dan kovuyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 627 YAKIN VE ORTA DOĞU Bir arami sülale ( Kalde'li denir ) yukarı Mezopotamya'ya ve Suriye'ye hakim oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 612 YAKIN VE ORTA DOĞU Med Kralı Kyaksares, Asur imparatorluğunun başkentleri Asur ( 614 ) ve Ninova'yı ( 612 ) ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 609 YAKIN VE ORTA DOĞU Firavun II. Nekao, Yuda kralı Yoşiya'yı Megiddo'da (bugün Her Megedon, İsrail) yeniyor ve öldürüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 587 YAKIN VE ORTA DOĞU II. Nabukodonosor Kudüs'ü ele geçiriyor; Yahudilerin Babil esareti başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 556 YAKIN VE ORTA DOĞU Akamanış sülalesinin ilk kralı II. Keyhüsrev Pers imparatoru oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ (Tüm Paylaşımlarımızı Forumda Yapalım) YAKIN VE ORTA DOĞU II: Keyhüsrev kral Kroisos'u yenerek Lydia'yı ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ (Tüm Paylaşımlarımızı Forumda Yapalım) YAKIN VE ORTA DOĞU Babil'i fetheden II. Keyhüsrev Yahudilerin Kudüs'e dönmesine izin veriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 525 YAKIN VE ORTA DOĞU Pers kralı II. Kambiz (Kambyses ) fethettiği Mısır'ı bir satraplık haline getiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 522 YAKIN VE ORTA DOĞU Dara'nın hükümdarlığında Pers imparatorluğu İndus'tan Tuna'ya kadar uzanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 513 YAKIN VE ORTA DOĞU I. Dara Parsa'da ( Persepolis ) bir saray inşa ettiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 722 ASYA Çin'de İlkbaharlar ve sonbaharlar dönemi; Orta Çinde Kurulan bir çok şehir saray, bağımsız krallıkların başkentleri görünümünde bu dönemde pek çok felsefe okulu doğmuştur. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 700 ASYA Kuzey Vietnam'da Van Lang adıyla bilinen bir krallık kuruluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ ASYA Çin'den gelen atlı çobanlar , kuzeybatı Kore'ye tunç'u getiriyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ ASYA VI: V. Yüzyıl Hint Avrupa kavimleri İndus- Ganj ovasının tamamına ve ülkenin güneyine yayılıyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 528 ASYA Siddharta Gautama en büyük Buddha oluyor; ve budizm öğretisini yaymağa başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 527 ASYA Caynacılığın kurucusu Mahavira'nın ölümü. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 518 ASYA Pers imparatoru Dara, İndus vadisinin bir kısmını istila ederek bir satraplık haline getiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1000 AFRİKA Sahra yolu'nun hikayesini anlatan kayalar üzerine yappılmış iki tekerlikli at arabası resimleri; Nijer nerini Akdeniz'e bağlayan bu ticarret yolu altın tozu fildişi ve kölelerin Mısır'a oradan da Yunanistan'a taşınmasına olarak sağlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 814 AFRİKA Finikeliler'in Kartaca'yı kurdukları kabul edilen tarih . MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 631 AFRİKA Dor Kolonlarının Kyrene'yi kurdukları kabul edilen tarih. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 600 AFRİKA Demir işlemeciliğinin Nübye'den Batı Afrika'ya yayılması MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AFRİKA VI: yüzyıl . Kuş Krallığının başkenti Meroe'nin kuruluşu ( Sudan ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 1000 AMERİKA VE OKYANUSYA Maya Kurban sunağı (Seibal, Guatemala ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 700 AMERİKA VE OKYANUSYA Orta Klasiköncesi Maya medeniyeti dönemi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AMERİKA VE OKYANUSYA VIII.-VII. Yüzyıl Chavin kültürü Peru'nun büyük kısmını yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 700 AMERİKA VE OKYANUSYA Kurban törenlerini temsil eden; Danzantes alçak kabartması Olmek etkisi ( Monte Alban I. Meksika ) top oynayanları gösteren kabartmalar ( Dainev; Meksika ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 600 AMERİKA VE OKYANUSYA Maya medeniyeti merkezlerinden Tikal'ın kuruluşu (Guatemala). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 600 AMERİKA VE OKYANUSYA İlk törensel yapı olan Coicuilco piramidi ( Mexico vadisi.) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 499 AVRUPA İonia şehirlerinin pers kralı Dara'ya isyanı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 494 AVRUPA Roma'da pleblerin Aventinus'a çekilmesinden sonra kurulan pleb tribunusluğu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 490 AVRUPA Miltiades, Dara'nın ordusunu Marathon'da bozguna uğratıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 490 AVRUPA Delphoi'de Atina hazine binasının yapımı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 490 AVRUPA Yunanlılar ve Persler arasında Med savaşları. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 483 AVRUPA Themistokles bir savaş donanması yaptırıyor ve limanının inşasına başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 480 AVRUPA Leonidas komutasındadaki Ispartalı "hoplites'ler " Thermoplai'de Dara'nın oğlu I. Kserkses'in ordusuna yeniliyor; Atina, Salamis adası önlerinde pers donanmasını yok ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 477 AVRUPA Atina'nın önderliğinden Attike Delos Deniz Birliği'nin kurulması. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 477 AVRUPA İktinos Parthenon'u inşa etmeye başlıyor; kabartma ve süslemeleri Pheidias yapıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 475 AVRUPA Adına o dönemeayit birçok eserin toplu halde bulunmuş olduğu La lene(İsviçre ), bölgesinde alan İkinci demir Çağı'nın başlangıcı; evler müstahkem ve yüksek bölgelerde toplanıyor. Şefler tören arabalarıyla gömülüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 474 AVRUPA Siracusa'lılar Etrüskleri Cumae açıklarında yeniyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 468 AVRUPA Olympia Zeus tapınağı inşa ediyor; Delphoi Auriga'sı yapılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 450 AVRUPA Roma'da Oniki Levha Kanunu patricilerle plebler arasında eşitliği sağlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 449 AVRUPA Ionia şehirlerinin özerkliğini garanti altına alan Kallias barışı, Med savaşlarınıa son veriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 431 AVRUPA Atina ve Isparta arasında Peloponnesos savaşları başlıyor; Perikles, Attike halkını Atina'da topluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 415 AVRUPA Atinalı kumandan Alkibiades'in düzenlediği Sicilya seferi başarısızlıkla sonuçlanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 411 AVRUPA Aristophanes, Atina ve Isparta arasındaki kardeş kavgasının nelere malolacağını anlattığı Lysistrata adlı eserini kaleme alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 405 AVRUPA Romalılar zengin Veii şehriyle savaşıyor. Ve uzun bir kuşatmadan sonra ele geçiriyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 404 AVRUPA Teslim olmak zorunda kalan Atina, donanmasını da teslim ediyor ve soylularsınıfın yönetimine razı oluyor. ( 30 tiran yönetimi ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 400 AVRUPA OnbinlerinDönüşü; Küçük Keyhüsrev'in ücretli askerleri olan Yunanlılar, Pers ülkesi boyunca çekiliyorlar;şefleri arasında Ksenophon'da var. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 399 AVRUPA Devletin tanrılarına gereken saygıyı göstermemek ve gençlerin ahlakını bozmakla suçlanan Sokrates, ölüme mahkum ediliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 390 AVRUPA Galyalıların İtalya'yı istilası; Capitolium dışında bütün Roma işgal ediliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 386 AVRUPA Isparta, Asya'daki Yunanlıları terk etmek pahasına Pers kralı Artakserkses'in desteğine elde ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 377 AVRUPA İlkçağın en böyük hekimi, klinik tedavininöncüsü Hippokrates'in ölümü. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 371 AVRUPA Epaminondas Ispartalıların Leuuktra'da yeniyor. Ve Peloponnesos'u Thebai idaresi altında birleştiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 367 AVRUPA Aristoteles , Eflatun'un da ders vermekle olduğu Atina'ya geliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 360 AVRUPA Praksiteles Knidos Afroditi'ni yapıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 356 AVRUPA Makedonya kralı Iı. Philippos tahta çıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 343 AVRUPA Roma'nın Samnium'la ilk savaşı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 338 AVRUPA Makedonyakralı II. Philippos Thebailileri ve Atinalıları Khaironeia'da yeniyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 336 AVRUPA Philippos öldürülüyor, yerine oğlu İskender geçiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 333 AVRUPA İskender, Pers kralı II. Dara Kodaaaoman'ı İssus'ta yenilgiye uğratıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 326 AVRUPA İkinci Samnium savaşı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 323 AVRUPA İskender Babil'de ölüyor ; kumandanı Perdikkas Doğu'yu yönetirken, Antigonos Monophtalmos Yunanistan ve Makedonya'yı elinde tutuyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 321 AVRUPA Perdikkas öldürülüyor; İskender imparatorluğu kumandanları ( Diadokhoslar" halefler" ) arasında paylaşılıyor ; Antipatros Makedonya'yı Seleukos Babil'i ve Antigonos Küçük Asya'yı alıyor. Bu paylaşma sırasında orda olmayan Ptolemaios Mısır'ı Lysimakhos ise Trakya'yı ellerinde bulundurmağa devam ediyorlar. Caudium şehri yakınında (Samnium ) Samnitlere yenilen Roma ordusu iki konsülüyle birlikte teslim oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 312 AVRUPA Roma'yı Brindisi'ye bağlayan Via Appia'nın (AppiaYolu )yapılışı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 306 AVRUPA Makedonya'da her kumandan kendini , kontrolü altındaki bölgenin kralı ilan ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 486 YAKIN VE ORTA DOĞU Babil ve Mısır Pers kralı I. Kserkses'e isyan ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 456 YAKIN VE ORTA DOĞU İsyan eden Mısırlılara yardım için gelen Atina gemileri ve askerleri Nil kıyısında yok ediliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 404 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır tekrar yerli hanedanların idaresinde;Sais kralı Ammyrtaios Persleri kovuyor.ve XXVIII. Sülaleyi kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 401 YAKIN VE ORTA DOĞU Kardeşi Pers kralı II. Artakserkses şle savaşan Küçük Keyhüsrev, Kunaksa savaşında öldürülüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 367 YAKIN VE ORTA DOĞU Küçük Asya satrapları Artakserkses'e başkaldırıyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 343 YAKIN VE ORTA DOĞU III. Artakserses Mısır'ı tekrar ele geçiriyor; firavun II. Nektabebo Yukarı Mısır'a kaçıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 341 YAKIN VE ORTA DOĞU XXX. Sülalenin son kralı II. Nektanibis Pers kralı III. III.Artakserses tarafından tahttan indiriliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 332 YAKIN VE ORTA DOĞU Büyük İskender'in emriyle Deinokrates İskenderiye şehrini kuruyor.( Mısır ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 330 YAKIN VE ORTA DOĞU Gavgamela'da İskender'e yenildikten ( 331) sonra İran'ın içlerine doğru kaçan III. Dara Parthia'da satraplarından biri tarafından öldürülüyor. İskender Parsa'yı yıkıyor; bu tarihten itibaren şehir Persepolis, "yıkılmış şehir olarak " anılacaktır. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 305 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır'da I. Ptolemaios Soter Yunanlı Lagos hanedanını kuruyor. 1. Seleukos Nikator İran'da helenistik Selefkiler hanedanının ilk hükümdarı oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 303 YAKIN VE ORTA DOĞU Seleukos Afganistan ve bugünkü Pakistan Belucistanı'nı Hintli Çandragupta'ya bırakıyor. . MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 301 YAKIN VE ORTA DOĞU İbsos savaşı ( Küçük Asya ); Antigonos Monophtalmos diğer diadokhoslar karşısında yeniliyor. İskender'in imparatorluğu epigonos'lar ( heleflerin çocukkları ) tarafından paylaşılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 300 YAKIN VE ORTA DOĞU Selefki imparatorluğunun başkenti Antiokheia'nın ( antakya ) kuruluşu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ ASYA Demir eritme tekniğinin yaygın olarak kullanılır hale gelmesi sonucu, ekilebilen alanlar çoğalıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 481 ASYA Çin'de "savaşın Krallıklar" Dönemi Çin prenslikleri arasındaki anlaşmazlıklar artıyor ve savaş yaygınlaşıyor; bir yandan da gene Çin'de iki temel düşünce gelişiyor; Koçfüçyüs'çülük ve Tao'culuk. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 479 ASYA Koçfüçyüs'ün ölümü. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 427 ASYA Büyük İskender'in İndus Havzasına kadar uzanan seferi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 320 ASYA Çandragupta Birinci Hint imparatorluğu olan Maurya hanedanını kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 500 AFRİKA Nok kültürü ( Nijerya )Afrika'nın en eski sanatı sayılan pişmiş topraktan heykelcikler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 450 AFRİKA Kartaca'lı Hannon'un Gine körfezine ulaştığı iddia edilen yolculuğu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AFRİKA V-. III. Yüzyıl Etyopya'da Saba krallığı kültürünü belgeleyen anıtlar ve yazılar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 500 AMERİKA VE OKYANUSYA Çöl kültürü ( San Petro dönemi NeW Mexico ); ilk tarım denemeleri (Mısır );kalıcı yerleşmeler, sepetçilik. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 500 AMERİKA VE OKYANUSYA Paracas Necropolis dönemi büyük toplu mezarlar, ince seramikler , mumyaların sarıldığı olağanüstü güzelliklete kumaşlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 400 AMERİKA VE OKYANUSYA Barışçı bir teokratik düzene dayalı Teotihuacan medeniyeti ( meksika ); bu medeniyetin etki alanı Guatemala'ya kadar uzanacaktır. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 300 AVRUPA İkinci Demir Çağının son dönemi; Roma fetihlerine kadar sürüyor. İrlanda İskandinavya ve almanya'da ise Hristiyanlığa kadar uzayacaktır. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 298 AVRUPA Üçüncü Samnium savaşı; galip gelen Roma bütün merkezi İtalya'yı hükmü altına alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 295 AVRUPA Romalılar Sentinum'da güçlerini birleştiren Samnitleri, Etrüskleri, Galyalıları ve Umbrialıları yeniyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 294 AVRUPA Atina'yı alan Demetrios, Merkezi ve Kuzey Yunanistan'la Makedonya'yı ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 281 AVRUPA Roma, Taranto'nun yardımına koşan Epir kralı Pyrros'la savaşıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 279 AVRUPA Bir kelt ordusu Delphoi'ye kadar ulaşıyor ;ikincibir ordu Anadolu'ya doğru yoluna devam ediyor. ( Galatlar ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 272 AVRUPA Taranto'nun düşüşü; Roma güney İtalya'yı ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 269 AVRUPA Roma adını taşıyan ilk gümüş paralar basılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 264 AVRUPA Birinci Pön savaşı ; galip gelen Roma Sicilya, Sardunya ve Korsika'yı Kartacılılardan alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 251 AVRUPA Aratos yönetimindeki Sikyon'un da katılmasıyla Akatlar Birliği, gerçek bir güç haline geliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 226 AVRUPA Hasdrubal (güzel ), kendi bölgesindeki gümüş madenlerini işletebilmek için Carthagena limanını kuruyor. ( İspanya ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 218 AVRUPA İkinci Pön savaşı; yenilen Kartaca, İspanya'daki topraklarını, donanmasını ve fillerini Romalılara teslim ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 216 AVRUPA Hannibal Cannae savaşı kazanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 213 AVRUPA Konsül Marcellus, Arkhimedes'in savunduğu Siracusa'yı kuşatıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 202 AVRUPA Afrika'lı Scipio Zama'da Hannibal'i yeniyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 290 YAKIN VE ORTA DOĞU Ptolemaios Soter İskenderiye Müzesini kuruyor ( kütüphane kısmında 700000 cilt kitap vardı) . MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 280 YAKIN VE ORTA DOĞU Knidos'lu Sostratos Pharos adasında İskenderiye fenerini inşa ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 262 YAKIN VE ORTA DOĞU Selefki sülalesinden I. Antiokhos'u yenen I. Eumenes, Bergama şehir devletinin bağımsızlığını sağlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 253 YAKIN VE ORTA DOĞU Ptolemaios Philadelphos Anadolu'yu II. Antiokhos'a bırakmak zorunda kalıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 250 YAKIN VE ORTA DOĞU Pers satraplığı Parthia'ya yerleşmiş olan Parthların lideri Arsakes, Arsakidler sülalesini kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 245 YAKIN VE ORTA DOĞU Selefki krallığının iç işlerine karışan III. Ptolemaios Euergetes, ordusuyla Babil yakınlarına kadar gidiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 240 YAKIN VE ORTA DOĞU Baktriane satrapı Diodotos bağımsızlığını ilan ediyor ve bir kralllık kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 237 YAKIN VE ORTA DOĞU Edfu'da büyük Horus tapınağının inşaı (Mısır ) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 230 YAKIN VE ORTA DOĞU Galatları yenen I. Attalos Bergama kralı oluyor; kütüphanesini büütüüyor ( 200.000 cilt ) bir çok anıt yaptırıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 223 YAKIN VE ORTA DOĞU II. Seleukos Soter, Bergama kralı I. Attalos'a karşı düzenlediği bir sefer sırasında öldürülüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 217 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır III. Ptolemaios Philopator, III. Antiokhos komutasındaki Selefkileri Raphia savaşında, Makedonya usulü donatılmış 20000 kişilik bir Mısır falanji sayesinde yeniyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 206 YAKIN VE ORTA DOĞU Mısır halkının isyanı sonucu, Ptolemaios'lar , bütün yukarı Mısır'ı kaybediyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 300 ASYA Japonya'da Yayol dönemi pirinç tarımının başlaması; demir ve tunç işlemeciliği;, dokuma çömlek yapımında tamanın kullanılması; küçük topluluklar halinde yaşayan köylüler ölülerini, tören sepeti ve kavanozlar içinde gömüyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 269 ASYA Aşako Hindistan yarımadasının hemen dekümünü kaplayan bir imparatorluk kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 258 ASYA Vietnam'da Van Lang krallığını yenen kral Arı Duong askeri bir prenslik olan Au lac krallığını kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 250 ASYA Orta Asya'lı göçebe Hiung Nu'lar ( Hunlar ), Çin'den harac alıyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 221 ASYA Bütün Çin krallıklarını birleştiren Oin shi Huangdi, Çin Seddi'nin yapımını başlatıyor. Ölçülerde, parada ve yazıda birlik sağlanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 214 ASYA Vietnam'da Çin işgali dönemi başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 213 ASYA Çinde imparator Oin Shi Huangdi klasik kitapları yasaklıyor ve tamamını yok ettiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 208 ASYA Vietnam'daki Au Lac krallığı Nanhai bölgesine bağlanarak, Nam Vier krallığı kuruluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 206 ASYA Çin'de Oin sülalesinin sonu Liu Bang. Han sülalesini kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 240 AFRİKAVE KUZEY AFRİKA Numidia prensi NARAVAS, Hamilkar'ın başkaldıran kartacalı paralı askerleri yenmesine yardım ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 203 AFRİKAVE KUZEY AFRİKA Romalıların müttefiki, Massyli'ler kralı Masinissa Kartaca'nın tarafını tutan Massaisyli'ler kralı Syphax'ı esir alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 201 AFRİKAVE KUZEY AFRİKA Masinissa bütün Numidia'ya hakim oluyor. Göçebeleri yerleşik düzene geçirmeğe ve şehirlerin sayısını arttırmağa çalışıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 300 AMERİKA VE OKYANUSYA Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında değişik birçok kültür yanyana gelişiyor (Çöl kültürü ); insan toplulukları yerleşik düzene geçiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 300 AMERİKA VE OKYANUSYA Yakın Klasiköncesi maya medeniyeti dönemi ; ilk piramitler, ilk heykel stilleri. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 300 AMERİKA VE OKYANUSYA Moğollon kültürü ( New Mexico'nun güneybatısı);çukurevlerde yerleşmeler "kiva"lar (yeraltında açılmış tören odaları ) ; sepetçilik ve çömlekçilik taş işlemeciliği; tarımla geçinen topluluklar( Mısur ve kabak ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 250 AMERİKA VE OKYANUSYA Tikal'da ilk maya akropolisi (Guatemala ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 197 AVRUPA İyi hazırlanmış ve hareket kabiliyeti yüksek roma ıejyonları, Makedonya kralı V. Philippos'un mızraklı alaylarını Kynos Kephalai'de bozguna uğratıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 192 AVRUPA Etolya Birliği'nin yardımına çağırdığı II. Antiokhos Megas, Yunanistan'a geliyor ve Thermopylai'de Romalılara yeniliyor (191 ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 191 AVRUPA Platus'un komedisi Pseudolus'unsahnelenişi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 187 AVRUPA Rucom'un güneyinde Ariminum ile Plaisance'ı birbirine bağlayan Via Aemilia ( Aemiliayolu )yapılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 184 AVRUPA Cato sensor seçiliyor ; Lükse ve doğudan gelen yeni ve masraflı alışkanlıklara karşı çıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 181 AVRUPA Adriyatik kıyısında roma kolonisi Aguileia kuruluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 179 AVRUPA Philippos'un ölümü üzerine, oğlu Perseus Makedonya kralı oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 168 AVRUPA Konsul Paulus Macedonicus, Perseus'un ordusunu Pydna'da bozguna uğratıyor; Makedonya Roma'ya vergi verendört eyelete bölünüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 166 AVRUPA Rodos şehrini ticari yönden yıkmak isteyen Roma,Delos'u serbest liman ilan ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 161 AVRUPA Terentius en güzel komedilerinden biriolan Eunuchus'u yazıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 149 AVRUPA Üçüncü Pön savaşı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 148 AVRUPA Epir, Teselya ve Makedonya Roma'ya bağlanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 147 AVRUPA Viriathus liderliğindeki Lusitania'lılar veKeltiber'ler, Roma Boyunduruğuna isyan ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 146 AVRUPA Korinthos Roma Senatosunun emriyle yağma ediliyor.ve yakılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 133 AVRUPA Scipio Aemilianus komutasındaki Romalılar, Numantia şehrini (İspanya ) ele geçiriyorlar. Tribunus seçilenTiberius Sempronius Gracchus küçük mülkiyeti yeniden yaratmağa çalışıyor (tarım kanunları) MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 123 AVRUPA Caius Sempronius Gracchus'un Tribunusluğu ( Taranto, Kartaca ve Korinthos toprakları üzerinde koloniler kurdu; proleterya ucuz fiyata buğday alma olanağı veren bir tarım kanunu çıkardı). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 123 AVRUPA Romalılar Aquae Sextiae ( Aix-en Provence) şehrini kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 115 AVRUPA Kimberler ve Tötonlar Orta Avrupa'da büyük bir göç dalgasına katılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 107 AVRUPA Konsül seçilen Marius roma ordusunda reformlar yapıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 102 AVRUPA Marius Tötonları Aix -en Provence, Kimberleri Verceil yakınında yeniyor (101). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 198 YAKIN VE ORTA DOĞU Selefki hükümdarı III. Antiokhos Güney Suriye'yi işgal ediyor; 195'te Mısır bu bölgelerde haklarından feragat edecektir. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 188 YAKIN VE ORTA DOĞU III. Antiokhos'un Sipylos Magneslasında ( Manisa ) Romalılara yenilmesinden sonra imzalanan Apameia Barış; Selefkiler Ön Asya'dan çıkarılıyor, Fillerini ve gemilerini bırakmak zorunda kalıyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 180 YAKIN VE ORTA DOĞU Bergama kralı II. Eumenes, Zeus ve Atena tapınağının inşaını tamamlatıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 168 YAKIN VE ORTA DOĞU Selefki hükümdarı IV. Antiokhos Epiphane, İskenderiye'yi kuşatıyor. (Mısır ); Roma adına hareket eden legatus Popilius Laenas onu çekilmek zorunda bırakıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 167 YAKIN VE ORTA DOĞU Krallığını sistemli bir şekilde yunanlaştırmağa çalışan IV. Antiokhos, Yahudilerin isyan etmesine neden oluyor ( Makkabi'ler isyanı). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 162 YAKIN VE ORTA DOĞU Demetrios Soter, yeğeni V. Antiokhos Eupator'u öldürtüyor; Selefkiler arasında iktidar kavgalarının başlangıcı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 141 YAKIN VE ORTA DOĞU Media, Elam ve Babil'i fetheden Parth kralı I. Mithridates Philhellen, Büyük Kral unvanını alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 134 YAKIN VE ORTA DOĞU Yahudilerin başrahibi ve ethnarkhosu I. Hyrkanos, Asmoniler sülalesini kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 133 YAKIN VE ORTA DOĞU Krallığını Roma'ya miras bırakan Bergama kralı III. Attalos'un ölümü. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 129 YAKIN VE ORTA DOĞU Roma'nın Asya eyaletinin kuruluşu. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 120 YAKIN VE ORTA DOĞU Miletos'ta büyük agoraların inşaı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 111 YAKIN VE ORTA DOĞU Iv. Mithridates Eupator ( büyük ) Pantos kralı oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 103 YAKIN VE ORTA DOĞU IV. Mithridates Galatia ve Paphlagonia'nın bir kısmını ele geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 195 ASYA Çin'de imparator Liu Bang'ın ( öldükten sonra Gaozu adını alacaktır) ölümü üzerine, bazı genaraller ve imparatorluk ailesinin üyeleri derebeylik düzeninini geri getirmeğe kalkışıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 185 ASYA Pusyamitra son Maurya hükümdarını devirerek Sungga Hanedanını kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ ASYA M.Ö. II. yüzyıl ikinci yarısı. Baktriane'nin yunanlı kralı Menandros ( Milinda), Patna yakınında Pataliputra'ya kadar yukarı Ganj havzasına giriyor. Budizmi bağdaştıran bir sentezi doğuracaktır (Gandhara'ya özgü yunan budist sanatı). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 138 ASYA Çin imparatoru Wudi tarafından görevle gönderilen Zhang Qian, Hindistan ve İran'la ticaret olanaklarına dair kıymetli bilgilerle dönüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 134 ASYA Wudi imparatorlukgörevlilerinin sınavla alınması kuralını getiriyor; klasik metinleri yeniden kabul ediyor; mandarinler devrinin başlangıcı MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 130 ASYA Çin sınırlarından kovulan Yuezhi'ler Baktriane krallığına kadar geliyor ve ülkeyi ele geçiriyorlar. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 126 ASYA Han imparatorluru komutasındaki Çin ordusu, Kansu'yu alıyor ve Türkistan'a yerleşiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 119 ASYA Hiung-Nu'lar ( Hunlar ) , yeniliyor; Han hükümdarı İpek Yolu'nu elinde tutuyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 111 ASYA Çin Yunnan ve Tonkin'i ele geçiriyor; Çin medeniyet bu bölgelerde yayılıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 110 ASYA Çin'de imparator Wudi, İmparatorluk topraklarında halk ezgilerini toplayım kaydetmekle görevli bir mizik dairesi kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 108 ASYA Yirmi yıl süren savaşlar sonunda Han orduları Kore'yi fethediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AFRİKA Etyopya'da ilerde Gezce'nin (klasik Etyopya dili), alfebesi haline gelecek olan yeni bir yazının ortaya çıkışı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 195 AFRİKA Romalılara teslim edilmekten korkan Hannibal, Selefki hükümdarı III. Antiokhos'a sığınıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 193 AFRİKA Masinissa Kartaca ,Kartaca'nın denetimindeki bazı toprakları ilhak ediyor. (Trablusgarp, Merkezi Tunus ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 149 AFRİKA Masinissa'nın topraklarına el uzatmaya devam etmesi karşısında , Kartacalılar silaha sanılıyor; Üçüncü Pön savaşı başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 146 AFRİKA Scipio Aemiliannus'un komutasındaki Roma ordusu Kartaca'yı alıyor , yakıp yıkıyor ; Kartaca toprakları , Numidia krallığından bir çukurla ayrılan, Roma 'ya bağlı Afrika eyaletlerinden birihaline getiriliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 112 AFRİKA Numidia kralı Jugurtha, Cırta'yı ele geçiriyor ve Roma'yla savaşa giriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 105 AFRİKA Moritanya kralı I. Bocchus, Jugurtha'yı Marius'un adamı Sulla'ya teslim ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 200 AMERİKA VE OKYANUSYA Tiahuanaco kültürünün gelişmesi ( Bolivya bölgesi). Muteşem taş, anıtlar, seramik, işçiliği, dokumacılık, maden sanayii. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 200 AMERİKA VE OKYANUSYA Anasazi kültürü "Basket makers" (sepetçiler ) dönemi; avcılık ve toplamacılığın yanı sıra, tarım yaygınlaşıyor: taş aletler, kemik , eşya, seramikçilik ve sepetçilik gelişiyor; merkezde ocaklı çukur evler. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 200 AMERİKA VE OKYANUSYA Moche vadisi etrafında Mochicas kültürünün gelişmesi ( Peru'nun kuzey sahilleri ); aynı tarihlerde Peru'da ( güney kıyıları ) Nazca kültürünün gelişmesi (Nazca pampasındadaki dev hayvan resimleriyle ve uzunlugu 500.m'yle 8. Km arasında değişen garip çizgileriyle ünlüdür). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 200 AMERİKA VE OKYANUSYA Anasazi kültürünün gelişmesi (bugün Birleşik Devletler'in Utah, Arizona, Colorada ve New Mexico eyaletlerinin birleştiği noktada yer alan san Juan havzası). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ AVRUPA Roma imparatorluğu İskandinav kavimleriyle ticari ilişkiler kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 100 AVRUPA Roma'yı bir süre için ele geçiren iki tribunus Apuleius Satuminus ve Servilius Glaucia liderliğindeki hareketi, Marius, kanlı bir şekilde bastırıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 91 AVRUPA İtalya'da yaşayan bütün insanlara Roma yurttaşlığı hakkını vermek isteyen Livius Drusus'un öldürülmesinden sonra, Roma'yla müttefikleri arasında ( Marslar , Samnit ler, Apulia'lılar ,) sosyal savaş çıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 87 AVRUPA Sulla 88. Yılında konsul seçildikten sonra Doğu seferine çıkıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 86 AVRUPA Sulla uzun bir kuşatma'nın ardından Atina'yı alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 82 AVRUPA İtalya'ya dönen (83 )Sulla, Roma'yı 86, da ölmüş olan Marius'un taraftarlarından geri alıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 382 AVRUPA Binlerce insanı sürgüne yollayan Sulla diktatör oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 73 AVRUPA Spartacus liderliğindeki köleler isyan ediyor ve Roma ordularını bozguna uğratıyor. Crassus isyanı bastırıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 70 AVRUPA Pompeius, ve Licinus Crassus Dives konsül seçiliyorlar . Cicero , Senato idaresini yerren Verrinae'yi yayımlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 67 AVRUPA Pompeius , Akdeniz'i korsanlardan temizliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 63 AVRUPA Konsuül seçilen Cicero, Catilina'nın komplosuyla karşı karşıya kalıyor MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 60 AVRUPA Birinci triumvirlik; Sezar, Pompeius ve Licinus, Crassus Divesarasında gizli anlaşma. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 59 AVRUPA Julius Sezar konsül oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 58 AVRUPA Sezar, Galya, Germania ve Bretagne'da savaşıyor ve galip geliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 52 AVRUPA Tek başına konsul olan Pompeius, Roma'da asayışı sağlamağa çalışıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 49 AVRUPA Sezar, Rubicon ırmağını geçiyor; Pompeius İtalya'yı terk ederek Doğu'ya kaçıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 48 AVRUPA Sezar Pharsalos'ta Pompeius'un ordusunu yeniyor ve Roma'nın tek hakimi oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 44 AVRUPA Julius Sezar'ın öldürülmesi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 43 AVRUPA İkinci Triumvirlik; Antonius, Lepidus,Octavius. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 31 AVRUPA Octavius, Actium'da Kleopatra'yla Antonius'un donanmasını yenilgiye uğratıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 29 AVRUPA Vergilius ünlü destanı Aeneis'i yazmağa başlıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 27 AVRUPA Octavius, Augustus unvanını alıyor: Roma'nın ve eyaletlerin yönetimini Senatoyla paylaşıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 12 AVRUPA Augustus, Pontifix Maximus oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 8 AVRUPA Tiberius'un, Drusus'un Germania'daki fetihlerini pekiştiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 100 YAKIN VE ORTA DOĞU Kilikya,Roma eyaleti oluyor( Ön Asya). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 88 YAKIN VE ORTA DOĞU VI. Mithridates Eupator, Bithynia kralı IV: Nicomedes Philopator'u tahtından indiriyor; Yunanlılar tarafından bir kurtarıcı gibi alkışlanacak, Ön Asya'da yerleşmiş tüm Romalıları kılıçtan geçiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 85 YAKIN VE ORTA DOĞU Sulla tarafından mağlup edilen Mithridates ele geçirmiş olduğu yerleri geri vermek zorunda kalıyor ( Asya eyaleti ,Bithynia, Kappadokia ). MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 74 YAKIN VE ORTA DOĞU VI. Nicomedes, Bithynia'yı Roma'ya miras bırakıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 71 YAKIN VE ORTA DOĞU Asya eyaleti prokonsülü Licinius Lucullus, Mithridates'i damadı Ermeniye kralı Arsakid sülalesinden Tiğran'a sığınmak zorunda bırakıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 65 YAKIN VE ORTA DOĞU Mithridates'i krallığından kovan Pompeius, tiğran'a Roma hakimiyetini kabul ettiriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 64 YAKIN VE ORTA DOĞU Pompeius, Suriye'de yeni bir eyalet oluşturuyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 63 YAKIN VE ORTA DOĞU Zehirle intihara kalkan ve bunu başaramayan Mithridates, bir galat aaskeri tarafından öldürülüyor. Pompeius, Kudüs'ü alıyor yeni bir Pontos- Bithynia eyaleti kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 53 YAKIN VE ORTA DOĞU Parh ordusu Harran'da Roma ordusunu yeniyor, yedi lejyonu katlediyor. Ve komutan Licinius Crassus'u öldürüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 51 YAKIN VE ORTA DOĞU XII. Ptolemaios'un ölümü üzerine kızı VII: Kleopatra tahta geçiyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 48 YAKIN VE ORTA DOĞU Pompeius, Pharsalos yenilgisinden sonra Mısır'a kaçıyor; XIII. Ptolemaios'un emrindeki Romalı bir asker tarafından öldürülüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 47 YAKIN VE ORTA DOĞU Mithridates'in oğlu II. Pharmakes, Zela'da ( bugun Zile ) Sezar'a yeniliyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 41 YAKIN VE ORTA DOĞU Antonius Kleopatra'yla karşılaşıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 37 YAKIN VE ORTA DOĞU Asmonilerin sonuncusu Antigonos'u saf dışı bırakan I. Herodes ( Büyük) Romalıların da desteğiyle Yahudiye kralı oluyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 36 YAKIN VE ORTA DOĞU Antonius'unParthlar'a karşı seferi. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 30 YAKIN VE ORTA DOĞU Kleopatra'nın ölümü üzerine Mısır, Roma'ya bağlanıyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 20 YAKIN VE ORTA DOĞU Parth kralı VI. Phraates, Crassus'un Lejyonlarından ele geçirilmiş sancakları Augustus'a geri veriyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ ASYA Kore'de üç krallık kuruluyor; kuzeyde Kokuryo, güneybatıda Paikçe ve güneydoğuda Silla krallıkları. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 86 ASYA Çin tarihini bir bütün olarak ele alan ilk esr Shiji'nin ( Tarihi hatıralar ) yazarı Sima Oian'ın ölümü. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 80 ASYA Çin'lilerin baskısıyla Hun'lar İskitleri Hindistan'a doğru sürüyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 75 ASYA Çinliler, Mançurya ve Kore'nin kuzeyninde kaleler inşa ediyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 75 ASYA Anomin destanlar olan Parana'lara göre , Hindistan'da Maurya'ların soyundan son hanedan olan Kanva sülalesi iktidarı. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 46 AFRİKA Sezar Thapsus'ta Pompeius yanlılarını yeniyor; kral I. Juba intihar ediyor. Sittius, Cirta'yı geçirirken Sezar'da Numidia'nın bir kısmında Roma'ya bağlı Africa Noa eyaletini kuruyor. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI)
MÖ 31 AMERİKA Tres Zapotes tören alanında c Dikilitaşı ( Meksika ) Amerika kıtasının tarihinde ilk yazılı belge. MEMO LAROUSSE 1 (MİLLİYET YAYINLARI
..........THE LAST EXPLORERS............


http://www.definem.org Ana Sayfamızdaki Define İşaretlerimize Yorumlarınızı Bekliyoruz.

Lütfen Facebook Sayfamıza Katılarak ve Arkadaşlarınıza Önererek Destek Veriniz...

http://www.facebook.com/Definem.org

Cevapla

“TARİH” sayfasına dön