dromos lu oda mezar ve eşyaları

Bu Forumda Katakomp, Küp Mezar, Menhir Mezar, Dolmen Mezarlar ve Diğer Kategorilere Uymayan Mezar Şekilleri Ele Alınacaktır.

Moderatörler: SeRHaT21, OzaN, MaTRaX, MustanG, SEYRANİ

Kullanıcı avatarı
Hundai
Mesajlar: 1587
Kayıt: 09 Haz 2009, 14:12
Konum: adana-mersin-muğla

dromos lu oda mezar ve eşyaları

Okunmamış mesaj gönderen Hundai » 04 Tem 2009, 20:36

evet arkadaşlar burası beşik tonoz ve dromoslu bir mezar örneği burası çatısı

Resim
burası alanın uzaktan görüntüsü
Resim
bu resimdekide kolonların kurşunla nasıl bir birine bağlandığını gösteriyor
Resim
bu eserlerde sırasıyla çıkan eserler
Resim
Resim

Resim
Resim

Resim
Resim

İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi’nde 284 ada 23-43 parsellerde müdürlüğümüz
denetiminde yapılmakta olan Zekeriya Gümüşkesen İlköğretim Okulu temel
hafriyatında bina kotu olan 1.80 m. derinliğe inildiğinde 23 parseldeki zeminde
bazı mermer parçalanma rastlanması nedeni ile Genel Müdürlüğümüzden
kurtarma kazısı talebinde bulunulmuştur.
Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
24.10.2005 gün ve 158080 sayılı ruhsatları gereği 23 parselde kurtarma
kazısı çalışmalarına başlanmıştır. Hafriyat alanının orta kısmında yer alan
17x59x42 cm. ölçülerinde, 15 cm. kalınlığında, üzeri hafi f bombeli ve uç
kısmı kırılmış parçayı kaldırdığımızda altta bir boşluk olması nedeniyle
bunun bir mezar kapağı olabileceği tahmin edilmiştir. Kapağın etrafındaki
toprağı temizlediğimizde doğu-batı doğrultusunda uzanan, kenarları 15 cm.
kalınlığında tek parça taş bloklardan oluşturulmuş 125x60 cm. ölçülerinde, 40
cm. derinliğinde muhtemelen bir çocuk mezarı ortaya çıkarılmıştır. Mezarın
içinde birkaç kemik parçası dışında herhangi bir buluntuya rastlanmaması ve
mezarın güney duvarını oluşturan taş blokun doğu köşesinin içeriye doğru
itilmiş olmasının yanı sıra mezarın üzerinde sadece batı bölümünü örten bir
adet kapak taşı bulunması bu mezarın yakın dönemde soyulmuş olduğunu
göstermektedir (Resim: 1).
MİLAS İSMETPAŞA MAHALLESİ
284 ADA 23-3 PARSELLERDE
KURTARMA KAZISI
Mehmet ÇAKICI*
* Mehmet ÇAKICI, Milas Müzesi, Milas-Muğla/TÜRKİYE
Yine hafriyat alanı içerisinde bu mezardan 4 m. kadar kuzeyde yan yana
4 adet taş blok ortaya çıkarılmıştır. Her ne kadar taş bloklar farklı ebatlarda
iseler de diziliş biçimleri bir yapının köşe duvarını andırması nedeni ile kazı
çalışmaları bu alana kaydırılmıştır. Taş blokların etrafı açılırken bir taraftan da
ortadaki toprak tabakası temizlenmeye başlanmış, kısa süre sonra da güney
bölümünde tonozlu bir boşluk ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Bu boşluktan
dolan topraklar temizlenirken yapının dış kenarları da ortaya çıkarılmıştır.
Yüzeydeki topraklar temizlendiğinde 4.70x6.80 m. ölçülerinde, güney bölümü
beşik tonoz şeklinde birbirine geçmeli taşlarla; kuzey bölümü ise havuz
şeklinde çukur ve düz bloklarla örtülü bir yapının tavanı açığa çıkarılmıştır
(Resim: 3). Yapının diğer duvarlarında herhangi bir kenet izine rastlanmazken
kuzey cephedeki duvarın üst sırasında orijinal kurşun kenetlerin yerinde
olduğu görülmüştür (Resim: 4).
Daha sonra tonozlu çatıdaki boşluktan içeriye dolan toprak dolgu
temizlenmeye başlanmış ve kuzey duvarda bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır.
Kapı içerisindeki toprak dolgu temizlenip diğer tarafa geçildiğinde, karşıdaki
duvarda tek parça taş kapakla örtülü giriş kapısı ve iki yanlarda birer lahit mezar
yer alan tavanı düz mermer kirişli bir mezar odasına (dromos) rastlanmıştır.
Böylece 4 cephesi de toprak altında olan yapının dromoslu bir oda mezar
olduğu ve giriş kapısının da kuzey duvarda açılmamış vaziyette olduğu
tespit edilmiştir. Giriş kapısının yeri tespit edildikten sonra buradaki toprak
temizlenmeye başlanmış ve tavandan 1.85 m.de giriş kapısını örten kapak
taşının üst bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kapının etrafı tamamen açıldıktan sonra
seyyar vinç yardımıyla kapak taşı yerinden alınmış ve dromostan başlanarak
tonozlu tavandaki delikten içeriye dolan toprak dolgunun temizlenmesine
başlanmıştır. Biri tonozlu, diğeri düz tavanlı iki odadan oluşan mezarın
tavanındaki delikten giren toprak, tonozlu bölümü tamamen doldurduğu
hâlde, dromosta tabandan 50 cm. yukarıdan başlayan lahit mezarların alt
Seyyar vinç yardımıyla tavandaki delikten, el arabası ile de dromostaki giriş
kapısından taşınan topraklarla mezarın içi dromosun tabanında bulunan
toprak seviyesine kadar temizlendiğinde, tonozlu bölümde de yerden 50 cm.
yüksekte her duvarda birer adet olmak üzere toplam 3 lahit bulunduğu tespit
edilmiştir. Mezar buluntularının birbirine karışmaması için dromostaki giriş
kapısının sağındaki mezara I, soldaki mezara II, tonozlu odaya giriş kapısının
sağındaki mezara III, karşıdaki ve mezara numara verilmiştir.
Tonozlu odanın tavanından düşen taşlar vinç yardımıyla yukarıya
çekildikten sonra I No.lu lahitten başlanarak sırayla mezarların içi temizlenmiş
ve aşağıdaki buluntular ele geçirilmiştir.
I No.lu Mezar: Dromos’a girişte sağ tarafta yer alan 0.85x1.85 m.
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde birbirine karışmış ve çürümüş hâlde üç
adet iskeletin yanı sıra 1 adet pişmiş toprak tabak, 1 adet pişmiş toprak tek
kulplu çömlek, 1 adet pişmiş toprak kasecik, 6 adet pişmiş toprak çift kulplu
vazo, 5 adet pişmiş toprak unguanterium, 7 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet
pişmiş toprak heykelcik, 1 adet bronz obje ve bir adet bronz sikke bulunmuştur
(Resim: 5).
II No.lu Mezar: Dromos’a girişte sol tarafta yer alan 0.85x1.85 m.
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde birbirine karışmış ve çürümüş hâlde üç
adet iskeletin yanı sıra 1 adet pişmiş toprak guttus, 4 adet pişmiş toprak çift
kulplu vazo, 2 adet pişmiş toprak unguanterium ve 2 adet pişmiş toprak kandil
bulunmuştur (Resim: 6)

III No.lu Mezar: Tonozlu odaya girişte sağ tarafta yer alan 0.90xl.85 cm.
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde tam sayısı belirlenemeyen ancak birden
fazla kişiye ait olduğu anlaşılan iskelet parçalarının yanı sıra 1 adet pişmiş
toprak küpçük, 1 adet pişmiş toprak guttus, 7 adet pişmiş toprak çift kulplu
vazo, 8 adet pişmiş toprak unguanterium, 2 adet pişmiş toprak kandil, 3 adet
cam şişe, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kolye parçası, 1 adet altın küpe
parçası, 1 tek altın-taş küpe, 1 çift altın küpe, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın
Eros, 3 adet altın tel parçaları, 4 adet altın diadem parçası, l adet gümüş
yüzük, 1 adet bronz kulp, 1 çift bronz kulp, bir çift bronz örgü kulp ve 4 adet
bronz levha bulunmuştur (Resim: 7).
IV No.lu Mezar: Tonozlu odaya girişte karşı duvarda yer alan 0.90x2.30 m.
ölçülerindeki lahit mezar içerisinde iskelet parçalarının yanı sıra 1 adet pişmiş
toprak çift kulplu kotyle, 5 adet pişmiş toprak çift kulplu vazo, 1 adet pişmiş
toprak tek kulplu vazo, 1 adet pişmiş toprak kulpsuz vazo, 3 adet pişmiş toprak
unguanterium, 2 adet pişmiş toprak kandil, 1 adet pişmiş toprak heykelcik ve 3
adet bronz zil bulunmuştur (Resim: 8).
V No.lu Mezar: Tonozlu odaya girişte sol tarafta yer alan 0.86x2.00 m.
ölçülerindeki lahit mezarda yine iskelet parçalarının yanı sıra 1 adet pişmiş
toprak çift kulplu küpçük, 1 adet pişmiş toprak. tek kulplu testi, 9 adet pişmiş
toprak çift kulplu vazo, 6 adet pişmiş toprak unguanterium, 3 adet pişmiş
toprak kandil, 2 adet altın diadem yaprağı ve 1 adet altın diadem parçası
bulunmuştur (Resim: 9).
Lahit mezarların içleri temizlendikten sonra tavandan düşen taşlar nedeniyle
kısmen bozulan lahitlerin yan yüzleri tekrar yerlerine yerleştirilmiş ve dromosa
giriş kapısının önünden tabana inilerek yaklaşık 50 cm. kalınlığındaki toprak
dolgunun temizlenmesine başlanmıştır.
I No.lu mezarın alt kısmında l adet pişmiş toprak kapak, 2 adet pişmiş
toprak Artemis heykelciği, 1 adet pişmiş toprak Aphrodite heykelciği, 1 adet
pişmiş toprak mask, 4 adet pişmiş toprak unguanterium, 2 adet pişmiş toprak
çift kulplu vazo, 1 adet pişmiş toprak tek kulplu vazo, 4 adet pişmiş toprak
kandil, 2 adet pişmiş toprak urne ve kapağı bulunmuştur (Resim: 10). 2 No.lu
mezarın alt kısmı temizlendiğinde 2 adet pişmiş toprak urne (kapaksız), 1 adet
pişmiş toprak unguanterium, 1 adet pişmiş toprak tek kulplu vazo ve 1 adet
pişmiş toprak boyundan yukarısı kırık vazo bulunmuştur (Resim: 11). Tonozlu
odaya giriş kapısı temizlendiğinde 0.90 m. eninde, 62 cm. yüksekliğindeki
kapının lentosunda karşılıklı iki zıvana deliği bulunmasına rağmen ahşap
veya mermer herhangi bir kapı kanadına rastlanmamıştır. 1995 yılında ilçemiz
Beçin Beldesi’nde yapılan kurtarma kazısında ortaya çıkarılan oda mezarda
ikinci odaya girişte ahşap görünümlü mermerden yapılmış çift kanatlı kapı
bulunmuştur.
Tonozlu odanın zemini temizlendiğinde III No.lu mezarın altında 1 adet
pişmiş toprak kandil (Resim: 12) ve 1 adet mermer osthotek, V No.lu mezarın
altında 1 adet pişmiş toprak çift kulplu vazo ve 1 adet pişmiş toprak urne
(kapaksız) bulunmuştur (Resim: 13).
Lahit mezarlarda ele geçirilen buluntulara göre oda mezarını M.Ö. IV.
yüzyıla tarihleyebiliriz. 0.95x1.70 m. ölçülerindeki giriş kapısı, orijinal kapak
taşı ile kapalı olmasına ve tonozlu bölümdeki tavanda yer alan deliğin bir
kısmının hafriyat esnasında çökmesine rağmen, mezar tabanındaki 50 cm.lik
toprak dolgunun, 50-60 yıl önce mezar soyguncuları tarafından burada bir
insanın geçebileceği büyüklükte açtıkları bir delikten içeriye dolduğu tahmin
edilmektedir. Lahitlerde bulunan altın diadem ve kolye parçaları da mezarın
soyulduğunu kanıtlamaktadır. Ancak lahit mezar içerisinde birden fazla iskelet
bulunması ve urnelerle de gömü yapılmış olması nedeni ile oda mezarın
uzun bir süre kullanıldığı ve bu süreç içerisinde de soyulmuş olabileceği
düşünülmektedir.
Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra giriş kapısını örten taş kapak tekrar
yerine yerleştirilmiş ve tonozlu tavandaki delik ahşap perdeyle kapatılmıştır
(Resim: 14). Hafriyat alanında başka kalıntılar olabilir düşüncesiyle belirli
aralıklarla 7 adet sondaj çukuru açılmış, bunlardan sadece oda mezarın 10 m.
doğusundaki 4 No.lu sondaj çukurunda moloz duvar kalıntısı görünümünde
düzensiz taşlardan yapılmış basit bir mezar ortaya çıkarılmış (Resim: 15) ve
bunun taban seviyesinde 1 adet pişmiş toprak çift kulplu vazo bulunmuştur.
sabır en büyük erdemdirYoutube

Kullanıcı avatarı
SeRHaT21
YÖNETİM
YÖNETİM
Mesajlar: 1926
Kayıt: 26 May 2009, 22:52

Re: dromos lu oda mezar ve eşyaları

Okunmamış mesaj gönderen SeRHaT21 » 04 Tem 2009, 20:48

gerçektende çok güzel teşekkürler abi

Bu videoyu örnek olarak verebilirmiyiz?


Youtube
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PdHLFL-pQeY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PdHLFL-pQeY&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Sitemizde Tarihi eser alım satımı yapılmamaktadır... Eser resimleri yayınlanmamaktadır...
Bulduğunuz emareleri bağlı olduğunuz Müze müdürlüklerine teslim ediniz.. Tarihi eser kaçakçılarından uzak durunuz kesinlikle internet ortamında sizleri suça teşvik edenlerden uzak durunuz.

Cevapla

“DİĞER MEZAR ÇEŞİTLERİ ( KATAKOMP, KÜP MEZAR, MENHİR ve DOLMEN MEZARLAR)” sayfasına dön